Magyar Falu Program

Magyar Falu Program -  „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása”  2022magyar_falu_program-800x450.jpg

A pályázatban elnyert összeg: 1.762.800 Ft

A pályázat kódszáma: MFP-KEB/2022

Bikal Község Önkormányzata a megnyert bértámogatással 1 fő „Közművelődési és közösségkapcsolati szakember” foglalkoztatását tudta biztosítani 4 órás munkaviszonyban. A támogatással megvalósult foglalkoztatás időszaka: 2022.04.01.- 2023. 03.31-ig.

Bikal Község Önkormányzatának célja, hogy a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember, a képzésen tanultak alkalmazásával magasabb színvonalon segítse a helyi közösségi-és kulturális élet működését. E közösségi tevékenységekkel szeretnénk elérni a fiatalok helyben maradását, a generációk közötti kapcsolatok-, a helyi közösséghez és a társadalomhoz való hovatartozás megerősítését, a szabadidő hasznos eltöltéséhez való lehetőséget, az ünnepi-, hagyományőrzés kultúrájának megismertetését. 

A Közművelődési és közösségkapcsolati szakember gyakorlatban végezte a település kulturális programjainak szervezését, irányította a hagyományőrző tevékenységek megőrzését, a civil szervezetek munkájának segítését, pályázatok írását, egyéb közművelődési és társadalmi tevékenységeket. Aktívan részt vett, egyéb szervezet vagy intézmény által szervezett rendezvényeken, aktivizálta a lakosságot a rendezvényeken való részvételre. A hagyományőrző szakmák elsajátításában és annak továbbadásában is jeleskedett. Hetente egy délután kézműves foglalkozások keretében a gyertyaöntést sajátították el a lelkes érdeklődők.

A szolgáltatási tervben összeállított programok közül a 2022.04.01.- 2023. 03.31-ig terjedő foglalkoztatás időszaka alatt az alábbiak valósultak meg: Óvodai és Iskolai programok (Farsangra hangoló, Báb előadás, Rajzverseny, Wágner Antal szavalóverseny) Senior - és Társastánc, Farsang, Egészségprogram, Falunap és Tök nap szervezése, Ünnepi megemlékezés, hagyományokhoz kapcsolódó települési dekorációk készítése, idősek teadélutánja, kézműves foglalkozások.

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása keretében kihelyezésre került 2 db projekttábla az Önkormányzat épületére.
 

tabla1.jpg        

mfp tabla.jpg

 

Magyar Falu Program - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021

A pályázatban elnyert összeg: 31.499.793 Ftmagyar_falu_program-800x450.jpg

Projekt azonosító: 3277607655

Bikal Község Önkormányzata a Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírás alapján 31.499.793 Ft támogatást nyert, amely összegből a Zrínyi Miklós utca új aszfaltburkolattal lett ellátva.

A projekt 100 %-os finaszírozású volt, így az Önkormányzat adott évi költségvetését nem terhelte.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.09.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.09.01.

 

Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzése Bikal községnek 2020magyar_falu_program-800x450.jpg

A pályázatban elnyert összeg: 2.996.689 Ft

Projekt azonosító: 3078354844

Bikal Község Önkormányzata a Magyar Falu Program – Orvosi eszköz-2020 című, MFP-AEE/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján 2.996.689 Ft támogatást nyert, amely összegből a Dr. Fekete Levente által működtetett praxis részére vásárolt orvosi eszközöket az Önkormányzat.

Az eszközbeszerzés 100 %-os finaszírozású volt, így az Önkormányzat adott évi költségvetését nem terhelte. A pályázati forrásból többek között az alább felsorolt eszközök kerültek megvásárlásra: színlátást vizsgáló táblák, színlátást vizsgáló könyv, kawe reflexkalapács, gyerek és felnőtt vérnyomásmérő, belgyógyászati vizsgálóágy, lélegeztető, defibrillátor, vércukormérő, defibrillátor saver one pad, EKG ECG 3 csatornás, otoszkóp Heine Mini 3000, szívókészülék V7MX.

A beruházás az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítását, a szolgáltatások korszerűsítését célozza. Bízunk abban, hogy a beszerzett eszközök által a település egészségügyi ellátórendszere egyre korszerűbbé, hatékonyabbá és kényelmesebbé válik orvos és páciens számára egyaránt.
 

orvosi1.jpg                    orvosi2.jpg

   orvosi4.jpg  

 

Magyar Falu Program - Óvodaudvar fejlesztése Bikal községben 2019magyar_falu_program-800x450.jpg

A pályázatban elnyert összeg: 4.966.023 Ft

A pályázat célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az óvodai udvar és kültéri eszközfejlesztés, támogatása, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének segítése.

A projekt keretében elnyert összeget az óvoda játszóudvarának kialakítására, felújítására vagy korszerűsítésére illetve kültéri játszóeszközök és berendezések fejlesztésére, és egyéb fejlesztésekre lehetett felhasználni.

A játszóudvaron elhelyezett új játékeszközök láthatók az alábbi képeken.

IMG_20201201_121817.jpg IMG_20201201_121834.jpg
IMG_20201201_121810.jpg IMG_20201201_121827.jpg