TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00061

A kedvezményezett neve: Bikal Községi Önkormányzat

A projekt címe: Bikal belterületi vízrendezése 2. ütem (Jókai és Petőfi utca)

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00061

Szerződött támogatás összege: 66 263 752 Ft

Projekt tervezett kezdete: 2023.03.01.

Projekt várható befejezése: 2025.04.30.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt Bikal Község Önkormányzata és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg.

Bikal Község Önkormányzata a település belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének további fejlesztését, a vízkár veszélyeztetettségének csökkentését és a vízkáresemények megelőzését tűzte ki célul. Ennek érdekében a kritikus területeken fejlesztésre kerül a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése. Jelen projekt célja a Jókai és a Petőfi utca csapadékelvezető rendszereinek átépítése, megfelelő kialakítása.

A Jókai utca délnyugati végpontján, a mezőgazdasági területek irányából hordalékfogó kialakítása szükséges. A meglévő elvezető burkolt árok megtartásra kerül, de annak medrében csendesítő elemek elhelyezése szükséges. A meglévő burkolt árok végpontjától a befogadó vízfolyásig burkolattal ellátott árok kerül kialakításra, a vízfolyásba való bevezetés helyén kitorkoló fejjel. Az utca csapadékvíz elvezetése a vízvisszatartási elv érvényesítésével tervezett. Ennek elemei a kialakítása kerülő hordalékfogó, valamint a szikkasztásra nem kerülő víz gyors befogadóba juttatása.

A Petőfi utcában a meglévő vízfolyás medrének rekonstrukciójával a víz levezetése jelentős mértékben biztosítható. A Petőfi utcai csapadékvíz csatlakozási szintjét ennek megfelelően kell kialakítani, vízkormányzó zsilip beépítése mellett. Ezeken kívül egy földmederrel épített vízvisszatartó műtárgy nagyobb csapadékvizek esetén vész-tározói feladatokat is ellát majd.

A fejlesztésekkel a község belterületén lehetővé válik a csapadékvizek vízkármentes elvezetése, az árkok mellett lévő ingatlanok védelme.

A projekt keretében Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) készül.

A projekt szemléletformálással zárul, melynek fő célja a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás, a magántulajdonú ingatlanokon történő hasznosítási lehetőségek és gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás.