Bikali Magyar-Német Kulturális (Barátsági) Egyesület

Alakulás éve: 1993   (A klub 1993 október 13-án alakult Studer Imre német tanár aktív közreműködésével.) 
Újraszerveződött 2021-ben.

Cím:   Bikal, Zrínyi u. 2.
Vezető:   Mühlbertné Gartner Tímea,   tel.: 06 20 6667455

 

Az egyesület célja: A település kultúrális fejlődésének előmozdítása, a közösség építése különböző formákon keresztül.

Az egyesület tevékenysége:

- Ápolja, éleszti, terjeszti és a következő generációnak átadja a nemzetiségi (magyar,német) kultúrát, a hagyományokat, viseletet, népművészetet, népi mesterségeket, a zenei- és tánckultúrát, a népi irodalom értékeit.

- Feladatának tartja a falu történetének feltárását és közkinccsé tételét, a családkutatásokat.

Feladatának tartja a falu értékeinek felkutatását,megőrzését,ápolását,dokumentálását,megújítását.

- Gondot fordít a település sajátos nemzetiségi arculatának- a falustruktúra, az építészeti képzőművészeti értékek megőrzésére és ápolására.

- Az egyesület támogatja a helyben működö olvasókört,  tánccsoportot, énekkart, színjátszó csoportot vagy bármilyen egyéb, a fenti cél megvalósítása érdekében létrejövő kört, társaságot, közösséget. A csoportok az egyesülethez kapcsolódva is kifejthetik tevékenységüket, az egyesület rendelkezésére álló eszközökkel.

Az egyesület a megszerzett tudást-tapasztalatot megosztja a gyermek és ifjúsági korosztály tagjaival, bevonja őket a közösségi eseményekbe.

Különböző programokon és akciókon keresztül részt vesz a természeti és épített környezet  megőrzésében, védelmében.