Bikali Nők Közhasznú Egyesület

Székhely: 7346 Bikal, Rákóczi u. 3.

Taglétszám: 16 fő

Az egyesület célja:

Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett kulturális, sport, szabadidő hasznos eltöltése, szórakoztató kérdéseinek bemutatását, oktatását és tárgyalását. Közreműködik a település egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási, természet és állatvédelmi, környezetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, közrend és közlekedésbiztonsági feladatainak ellátásában, a község kulturális örökségének védelmében. Folyamatos kapcsolatot tart a nemzetiségi és etnikai kisebbséggel, valamint a határon túli magyarsággal.