TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00045

PROJEKT TÁJÉKOZTATÓfejlec.jpg

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00045

Bikal község belterületi vízrendezése

 

Projektadatok:

Támogatást igénylő neve: BIKAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

OP név: TOP

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-16-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Bikal

Megítélt összeg: 100 000 000,- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2021.07.16.

Forrás: ERFA

Ország: Magyarország

Uniós társfinanszírozási ráta: 90 - ERFA

Projekt összköltség: 100 000 000,- HUF

 

A projekt összefoglalása:

A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósul meg. Köblény Községi Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a TOP-2.1.3-16 számú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A Konzorcium vezetőjének a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásával a Tagok Bikal Község Önkormányzatát választották.

A külterületre lehulló csapadék a található földúton a nagy tereplejtésből adódóan a földút alsó szakaszán jelentős, 40-50 cm mélységű vízmosásokat okozott. Csapadékos időszakokban a földútról kimosódott talaj a belterületre érkezve a Rákóczi úti útkereszteződésben rakódik le, amelynek feltakarítása jelentős költségterhelést okoz az önkormányzatnak, továbbá veszélyezteti a Puhner birtok telephelyeit, köztük a vendégek fogadására, elhelyezésére szolgáló ingatlanrészeket. A régi hordalékfogó a folyamatos feltöltődés miatt nem tudja ellátni szerepét. További probléma, érintett út belterületi szakaszán található csatorna vízszállítási képessége nem megfelelő, így az visszaduzzasztással és a környező területek elöntésével jár.

A projekt átfogó célja a település külterületét képező szántóterületeken lehullott csapadékvizek vízkármentes levezetése a földút mellett építendő földárok és záportározó építésével. A tervezett fejlesztésekkel megvalósul a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és gyűjtése.

A projektben tervezett tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

·        1500 m földárok kialakítása, ezt megelőzően terület-előkészítés 6000 m2 területen (cserjés és bozótírtás).

·        Záportározó kialakítása (Vt 360 m3; Vh 300 m3)

·        Hordalékfogó rekonstrukciója

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

·        a beruházás során sérült földút helyreállítása

·        füvesítés a földárok és a tározó medermegóvása érdekében

Kötelezően megvalósítandó tevékenység keretében kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció valósul meg. Ennek keretében egy szemléletformáló rendezvény megvalósítására kerül sor. A szemléletformálási akció célcsoportja Bikal község lakossága, továbbá a helyi köznevelési intézmény diákjait is be kívánjuk vonni. A rendezvény megvalósítása során az önkormányzat törekedni fog a takarékos vízhasználatra, a település vízelvezető rendszereinek a terheléscsökkentésére, a víz helyben tartásának szükségességét előtérbe helyező szemléletmód továbbadására.